top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze website, erkent u de juridische mededeling te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord. De inhoud van dit document kan op elk moment worden gewijzigd, dan nodigen wij u uit om deze regelmatig te controleren.

Juridische kennisgeving

Deze website is eigendom van Bioclimas sprl, 499, Avenue Van Volxem 1190 Brussel, België, manager Michel Van Langendijck,

TVA BE 0889 290 654.

De hosting van deze website en domeinnaam wordt verzorgd door het bedrijf Bioclimas. Creatie en instellingen verzorgd door het bedrijf MacGraph.

 

Technische gegevens

U erkent dat u de vaardigheden en middelen hebt die nodig zijn om deze website te gebruiken, en te hebben gecontroleerd dat de computer configuratie geen virussen bevat en in perfect werkende staat is. U erkent ook te hebben vernomen dat deze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar is, behalve in geval van overmacht, computer problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.

Wat u moet weten over het web

Het is moeilijk om 100 % zekerheid te garanderen op de verzonden gegevens over het Internet. Hoewel wij alles in het werk stellen om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet verzekeren of garanderen dat de verstrekte informatie (direct of via online diensten) volledig veilig zijn. Het doorgeven van informatie over u wordt gedaan op uw eigen risico, ook al streven wij ernaar om hun veiligheid te garanderen na ontvangst.​

De inhoud van de website

Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor schade, direct of indirect, ongeacht de aard, die voortvloeien uit het gebruik van de website van het bedrijf Bioclimas bvba, of indien het onmogelijk blijkt om onze website tijdelijk te bezoeken. De gepubliceerde informatie op de website van Bioclimas worden regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen ten aller tijde en zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden. 

Reproductie van algemene informatie op de website van Bioclimas is toegestaan op voorwaarde dat de bron van de informatie wordt vermeld. Deze reproductie -recht is niet van toepassing op foto's, waarvoor de auteursrechten van de fotograaf gerespecteerd moeten worden.

Uw verplichtingen als gebruiker
Hyperlinks

Bioclimas probeert te verwijzen naar sites die voldoen aan de toepasselijke wetten. Echter, Bioclimas heeft geen controle over de inhoud van deze sites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden vanwege informatie die op deze sites worden gehouden.

Verzamelde informatie

Wanneer u wilt bestellen, een catalogus of een offerte vragen op onze website , wordt u verzocht om alle details van uw bedrijf of organisatie door te geven. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de diensten die wij leveren, en voor het versturen van speciale aanbiedingen en mailings. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard in onze database, die uitsluitend intern wordt behandeld.
Bioclimas respecteert en beschermt uw privacy, en zal deze informatie nooit aan derden overdragen. U kunt altijd toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Indien u niet langer wenst opgenomen te worden in onze database, kunt u op elk moment vragen om deze te verwijderen.

Hoe kunt u uw recht van toegang en rectificatie uitoefenen?

In overeenstemming met de voorschriften van de wetten over gegevensbescherming (waaronder EG-richtlijn 95/46 en het Koninklijk Besluit van 13 maart 2003), hebt u recht op toegang op informatie over u en kunt u een kopie krijgen, een correctie vragen, of verwijdering indien nodig.
Deze informatie kan schriftelijk worden aangevraagd bij: Bioclimas bvba 499, Avenue Van Volxem 1190 Brussel, België. Volgens de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, is het een individueel recht dat kan worden uitgeoefend door de betrokken ten aanzien van haar eigen informatie. Om veiligheidsredenen, zal de betrokken dienst uw identiteit moeten controleren om te vermijden dat de bekendmaking van vertrouwelijke informatie over u aan iemand anders wordt overhandigd.

bottom of page