top of page

GDPR-verklaring

Bioclimas neemt de veiligheid en privacy van de gegevens van haar klanten serieus. Wij verwelkomen de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming als een kans om onze inzet voor gegevensbescherming te tonen en te verdiepen.

Wat we doen

Bioclimas levert diensten op het gebied van verdampingsairconditioning, waaronder advies, installatie en jaarlijks onderhoud. Wij helpen bedrijven bij het bestrijden van overmatige warmte in gebouwen/kantoren/fabrieken/magazijnen.

Hoe veilig is de opslag van onze gegevens?

Klantgegevens worden opgeslagen op Wix.com. Dit betekent dat de systemen, processen en methodologieën van Wix.com voldoen aan de geaccepteerde beste praktijken voor gegevensbeveiliging. ISO27001 regelt hoe Wix omgaat met informatie, van waar het wordt opgeslagen, tot hoe het wordt verzonden, tot hoe het wordt gecodeerd, tot welke medewerkers er toegang toe hebben.

Wix

Het Wix platform verwerkt en bewaart informatie van de Bioclimas website, waaronder logging. Alle systemen die worden gebruikt voor de levering van onze webdiensten, met inbegrip van firewalls, routers, netwerkswitches en besturingssystemen, slaan informatie op in hun respectieve systeemlogboeken of op een gecentraliseerde server (voor netwerksystemen) om veiligheidsbeoordelingen en -analyses mogelijk te maken.

Bioclimas

Gegevensbeheerder

Bioclimas bewaart contact-, service- en factureringsgegevens van klanten. Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens bewaart Bioclimas bepaalde persoonlijke contactgegevens van klanten om ons in staat te stellen aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Bioclimas heeft duidelijke procedures voor de afhandeling van alle soorten verzoeken om persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de General Data Protection Regulation (GDPR). Wij delen deze gegevens niet met derden.

 

Gebruikers van producten en diensten zullen altijd worden geïnformeerd over de wijze waarop persoonsgegevens zullen worden verzameld en gebruikt als onderdeel van het indieningsproces. Indien een gebruiker wenst te weten welke persoonsgegevens over hem worden opgeslagen, kan hij Bioclimas hierom verzoeken. U kunt ook contact met Bioclimas opnemen als u wilt dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, niet langer worden verwerkt of volledig worden verwijderd.

 

Voor vragen met betrekking tot individuele rechten onder de GDPR kunt u contact opnemen met Bioclimas. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking houden wij toezicht op onze gegevens en evalueren wij voortdurend onze processen en procedures over hoe wij gegevens binnen Bioclimas beveiligen.

 

De soorten verwerkte gegevens omvatten voornamelijk telefoon-nummers, adresgegevens, rekeninggegevens, klantgegevens.

bottom of page