top of page

Privacybeleid

Over dit beleid

Bioclimas (rue Joespeh Luns30, 1401 Nivelles, Belgium) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en in dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die door Bioclimas worden verzameld. Alle persoonsgegevens die door Bioclimas worden verzameld, worden gebruikt in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en andere toepasselijke wetgeving. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die op een andere manier of via een andere website aan Bioclimas worden verstrekt. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat het verstrekken van persoonlijke informatie aan andere bedrijven of het bezoeken van andere websites, via links op een van de websites van Bioclimas of anderszins, buiten de controle van Bioclimas valt. In dergelijke gevallen is dit privacybeleid niet langer van toepassing en dienen gebruikers het privacybeleid van die bedrijven te controleren.

 

Verzamelen van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die aan Bioclimas wordt verstrekt via een van onze websites, e-mailcorrespondentie, evenementen, tentoonstellingen, telefoongesprekken en commerciële bezoeken zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven op het moment van verzameling of registratie, maar kan ook worden gebruikt voor statistische analyse.

Gebruik van persoonlijke informatie

Bioclimas kan persoonsgegevens van personen verzamelen, verwerken en gebruiken om goederen en diensten te leveren, zoals administratie, marketing, facturering, offertes, communicatie, reclame en promoties, met inbegrip van maar niet beperkt tot productinformatie, demonstraties, gegevensbladen en catalogi, alsmede evenementen, locaties, aankondigingen, nieuws en aanbiedingen.

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Bioclimas zet zich in voor de bescherming van persoonlijke informatie en maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens opslaan op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn, of die zich bevinden in gecontroleerde faciliteiten. Wanneer Bioclimas zeer vertrouwelijke informatie (zoals een creditcardnummer) overbrengt via het Internet, beschermen wij deze door het gebruik van encryptie, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol.

 

Registratie voor mededelingen

Tenzij anders vermeld, kan Bioclimas persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en gebruiken via haar websites, e-mail-correspondentie, evenementen, tentoonstellingen, telefoongesprekken en bedrijfsbezoeken, en kunnen gebruikers mededelingen van ons ontvangen. Door persoonsgegevens aan Bioclimas te verstrekken, stemmen gebruikers in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden.

 

Tenzij anders vermeld, kan Bioclimas ook de persoonsgegevens van anderen binnen een organisatie verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer gebruikers hun gegevens aan Bioclimas of aan onze werknemers verstrekken. Voordat u dat doet, moet u ervoor zorgen dat u hun toestemming hebt.

Tiers

Bioclimas zal uw persoonlijke informatie niet delen met onbevoegde derde partijen tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet, of als dit noodzakelijk is om de gevraagde goederen of diensten te leveren. De verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden kan inhouden dat de informatie wordt gedeeld met werknemers, contractanten, agenten en professionele adviseurs van Bioclimas.

 

Bioclimas kan uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken om de door u gevraagde diensten te verlenen. Bioclimas zal uw persoonlijke informatie niet delen met onbevoegde derde partijen, tenzij vereist door de wet, of wanneer dit noodzakelijk is om de door u gekozen producten of diensten te leveren.

 

Bioclimas kan klanten op de hoogte brengen van andere producten of diensten die beschikbaar zijn bij Bioclimas en bij haar aangesloten bedrijven. Bioclimas kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over services of mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. Bioclimas verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Bioclimas kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

Gebruik van cookies

Bioclimas maakt gebruik van cookies op haar websites en in haar email communicatie, waarmee wij gebruikersgedrag kunnen monitoren om deze diensten te verbeteren. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe wij de verzamelde informatie gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.

 

Je vermogen om je los te koppelen

Alle gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van communicatie van Bluecube en kunnen dit doen door ons een e-mail te sturen of door de relevante links te gebruiken. Alle elektronische marketingcommunicatie zal bijvoorbeeld een afmeldlink bevatten die, wanneer erop wordt geklikt, ons automatisch een kennisgeving zal sturen en u niet langer marketingcommunicatie zult ontvangen. Uitschrijvingen of afmeldingen zijn alleen van toepassing op het aangegeven of veronderstelde medium en wij kunnen nog steeds op andere manieren contact met u opnemen, tenzij anders is aangegeven. Als gebruikers zich niet afmelden voor het ontvangen van deze communicatie, kan Boiclimas hen blijven voorzien van productinformatie, demonstraties, datasheets en catalogi, evenals evenementen, locatie-informatie, aankondigingen, nieuws en aanbiedingen van ons of onze partners.

 

Om u uit te schrijven of om uw voorkeuren aan te passen, kunt u een e-mail sturen naar info@bioclimas.com of schrijven naar Bioclimas rue Joseph Luns 30, 1401 Nivelles, België.

 

Het verifiëren, bijwerken of wijzigen van persoonlijke informatie kan tot 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek in beslag nemen, indien dit online gebeurt via de links onderaan onze e-mailberichten, en tot 14 werkdagen via een andere methode.

 

Bioclimas behoudt zich het recht voor om service mededelingen naar gebruikers te sturen. Deze mededelingen zijn verplicht en de gebruikers zullen zich niet kunnen uitschrijven voor dit soort communicatie, aangezien zij worden beschouwd als onderdeel van de dienst die u hebt gekozen.

bottom of page